ΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Οι Πράξεις των αποστόλων, αποτελούν τη μοναδική θεόπνευστη εκκλησιαστική ιστορία που έχουμε στη διάθεση μας. Χωρίς το βιβλίο αυτό, δεν θα γνωριζαμε τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες για την αρχική διάδοση της πίστης στο κόσμο και για το τρόπο λατρείας της πρώτης Εκκλησίας.

  1. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 01)
  2. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 02)
  3. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 03)
  4. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 04)
  5. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 05)
  6. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 06)
  7. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 07)
  8. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 08)
  9. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 09)
  10. ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 10)

This entry was posted in ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s