ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Παρακάτω θα βρείτε ερμηνευτικά σχόλια στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εδάφιο προς εδάφιο. Αν βρείτε κάποιο λάθος ή έχετε κάποια βελτιωτική πρόταση, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο ddali@otenet.gr ή τηλεφωνήστε στο 6944 742244.

(01) Προς Εβραίους 1:1 (Εισαγωγή, ο Θεός ελάλησε δια του Υιού)

(02) Προς Εβραίους 1:4 (Ο Ιησούς ανώτερος από τους αγγέλους)

(03) Προς Εβραίους 1:9 (Ο Ιησούς ανώτερος από τους αγγέλους, συνέχεια…)